כללי

שיעור 54 – דיבור עקיף

שיעור 54 – דיבור עקיף נלמד דיבור עקיף. דיבור ישיר הוא חזרה על דברים שנאמרו תוך שימוש בציטוט המילים המדויקות שנאמרו. דיבור