הווה פשוט (present simple)

שאלות בזמן הווה פשוט עם הפועל to be

לימוד אנגלית ברשת: שאלות בזמן הווה פשוט עם הפועל to be

הווה פשוט באנגלית

 אנגלית: הווה פשוט - הפועל to be (המילים am,is,are) - משפטי מצב

שלב תוכן