ספרדית

מספרים בספרדית

סרטון המלמד את הצופה על המספרים בספרדית מ1 עד 10 

שלב תוכן