אנגלית

אנגלית לילדים- ספירה לאחור מ10ל1

ספירה לאחור מ10-1 עם שיר הילדים הקלאסי כולנו במיטה אחת.

לימוד אנגלית: שאלות בזמן הווה פשוט

בסרטון זה נתמקד באיך לשאלות שאלות? ואיך שואלים שאלות עם הפועל to-be.

בעברית כמעט לא משתמשים יותר במילה האם כששואלים שאלה, אך בשפה האנגלית זה שונה בשאלות בשפה האנגלית חייבת להיות מילה (האם) בתחילת המשפט שתראה שמדובר בשאלה. 

נלמד כיצד לכתוב ולשאול שאלות בצורה הנכונה בשפה האנגלית ונלמד גם כיצד רושמים שאלות עם הפועל TO-BE 

 

לימוד אנגלית: משפטים שליליים בהווה פשוט עם הפועל to be

בוידיאו קצר זה נלמד על משפטים שלילים עם הפועל to-be .

משפט שלילי הוא משפט שיש בו את המילה לא. באנגלית יש כמה דרכים לומר לא.  

בשיעור זה נתרכז בבניית משפטים שלילים עם המילים am, is are.

לימוד אנגלית-הווה פשוט והפועל to be

בסרטון זה נלמד על הפועל. פועל הוא כל פעולה שאנחנו עושים יכול להיות פיזי או ריגשי. באנגלית תמיד  יהיה פועל במשפט לא משנה אם יש פעולה או אין פעולה במשפט

בשיעור זה נתמקד בפועל TO BE להיות. פועל זה הוא אחד הפעלים הכי חשובים באנגלית .

אנגלית בסיסית שמות הגוף (נושאי משפט)

בסרטון זה נלמד על שמות הגוף.  ישנם 7 כינוי גוף בשפה האנגלית-i,he,she,it,we,they,you.

לימוד אנגלית שיעור 56 - תחילית (prefix) וסופית (suffix)

בסרטון זה נלמד תחיליות וסופיות. מילים רבות באנגלית מכילות תחיליות וסופיות. תחיליות וסופיות הן קבוצות של אותיות שמתווספות בתחילתן או בסופן של המילים. 

נלמד מה תיפקדן של התחיליות ומהתפקידן של הסופיות במילים. 

לימוד אנגלית שיעור 55 - זמן הפועל וזמן

בקטע וידיאו זה של שיעור מס 55 נלמד על זמן הפועל וזמן.

יצירת משפט באנגלית בדיבור או בכתב, תלויה בשימוש נכון בזמן הפעול ביחס לזמן. 

זמן- מסווג התרחשות פעולה או מצב במתוארות על ידי פועל בהתאם לנק' בה חלה התרחשות -בעבר,בהווה או בעתיד. זמן הפועל-מסווג פעלים או כפעלי הווה או כפעלי עבר. 

לימוד אנגלית: שיעור 54 - דיבור עקיף

בסרטון של שיעור מס 54 נלמד דיבור עקיף.

דיבור ישיר הוא חזרה על דברים שנאמרו תוך שימוש בציטוט המילים המדויקות שנאמרו. דיבור עקיף הוא חזרה על דברים שנאמרו ללא ציטוט וללא שימוש באותן המילים.

לימוד אנגלית שיעור 53 - פעיל / סביל (passive / active)

בוידיאו קצר זה  נלמד על פעיל וסביל.

פעיל הוא הקול האקטיבי מאפיין משפטים בהם מבצע הפעולה הוא נושא המשפט.

סביל הוא הקול הפאסיבי שמאפיין משפטים בהם הדבר שעליו בוצעה הפעולה הוא נושא המשפט.

לימוד אנגלית שיעור 52 - משפט תנאי אפס

בסרטון של של שיעור מס 52 נמשיך ונלמד על משפטי התנאי. 

שלב תוכן