דוקטור אינגליש

לימוד אנגלית שיעור 56 - תחילית (prefix) וסופית (suffix)

בסרטון זה נלמד תחיליות וסופיות. מילים רבות באנגלית מכילות תחיליות וסופיות. תחיליות וסופיות הן קבוצות של אותיות שמתווספות בתחילתן או בסופן של המילים. 

נלמד מה תיפקדן של התחיליות ומהתפקידן של הסופיות במילים. 

לימוד אנגלית שיעור 55 - זמן הפועל וזמן

בקטע וידיאו זה של שיעור מס 55 נלמד על זמן הפועל וזמן.

יצירת משפט באנגלית בדיבור או בכתב, תלויה בשימוש נכון בזמן הפעול ביחס לזמן. 

זמן- מסווג התרחשות פעולה או מצב במתוארות על ידי פועל בהתאם לנק' בה חלה התרחשות -בעבר,בהווה או בעתיד. זמן הפועל-מסווג פעלים או כפעלי הווה או כפעלי עבר. 

לימוד אנגלית: שיעור 54 - דיבור עקיף

בסרטון של שיעור מס 54 נלמד דיבור עקיף.

דיבור ישיר הוא חזרה על דברים שנאמרו תוך שימוש בציטוט המילים המדויקות שנאמרו. דיבור עקיף הוא חזרה על דברים שנאמרו ללא ציטוט וללא שימוש באותן המילים.

לימוד אנגלית שיעור 53 - פעיל / סביל (passive / active)

בוידיאו קצר זה  נלמד על פעיל וסביל.

פעיל הוא הקול האקטיבי מאפיין משפטים בהם מבצע הפעולה הוא נושא המשפט.

סביל הוא הקול הפאסיבי שמאפיין משפטים בהם הדבר שעליו בוצעה הפעולה הוא נושא המשפט.

לימוד אנגלית שיעור 52 - משפט תנאי אפס

בסרטון של של שיעור מס 52 נמשיך ונלמד על משפטי התנאי. 

לימוד אנגלית שיעור 51 - משפט תנאי שלישי

בוידאו הקצר הזה של שיעור מס 51 נמשיך ונלמד על משפטי התנאי, כמו שכבר הספקנו ללמוד בשיעורים הקודמים באנגלית קיימים ארבעה משפטי תנאי. משפטי התנאי מורכבים משני חלקים- החלק הפותח במילת התנאי וחלק העיקרי תוצאה. 

בשיעור הפעם נתמקד במשפט התנאי השלישי- המכונה "העבר הלא אמיתי", והוא מתאר תנאי שלו היה מתמלא בעבר,התוצאה היתה מתרחשת בעבר.

 

לימוד אנגלית שיעור 50 - משפט תנאי שני

בסרטון של שיעור זה נמשיך ונלמד על משפטי התנאי כמו שלמדנו כבר משפט תנאי מתאר פעולה שתקרה במידה ותנאים מסוימים יתקיימו.

בשיעור זה נתמקד במשפט התנאי השני אשר מכונה "ההוה הלא אמיתי". משפט התנאי השני הוא היפותטי -מתאר תנאי שלו היה מתמלא בהווה האמיתי התוצאה היתה מתרחשת. 

לימוד אנגלית שיעור 49 משפט תנאי ראשון

קטע וידאו קצר זה של שיעור מס 49מלמד את הצופה על משפטי תנאי.

באנגלית קיימים ארבעה משפטי תנאי. משפט תנאי מתאר פעולה שתקרה במידה ותנאים מסוימים יתקיימו.

מפשט תנאי מורכב מפסוקית תנאי ופסוקית תוצאה. 

בשיעור זה נתמקד ונלמד על משפט התנאי הראשון המכונה ההווה האמיתי. 

לימוד אנגלית שיעור מס' 48 - עבר מושלם מתמשך

בסרט קצר זה של שיעור מס 48 נלמד על העבר המשולם המתמשך. 

העבר המשולם המתמשך נועד בכדי לתאר שתי התרחשויות בעבר תוך הדגשת סדר התרחשותן והתמשכות התרחשות הראשונה. 

נלמד על מבני המשפטים הנתונים בזמן זה ועל שימושיו השונים.

לימוד אנגלית שיעור 47 - עבר מושלם פשוט (past perfect simple)

בשיעור מס 47 נלמד על עבר מושלם פשוט. 

העבר המושלם הפשוט נועד בכדי לתאר התרחשויות בעבר תוך הדגשת סדר התרחשותן. התרחשויות המתוארות בעבר המושלם המתמשך מתיחלות ומסתימות בעבר. נלמד על מבני במשפטים הנתונים בזמן זה ועל שימושיו השונים.

 

שלב תוכן