בוא נלמד

לימוד אנגלית: שאלות בזמן הווה פשוט

בסרטון זה נתמקד באיך לשאלות שאלות? ואיך שואלים שאלות עם הפועל to-be.

בעברית כמעט לא משתמשים יותר במילה האם כששואלים שאלה, אך בשפה האנגלית זה שונה בשאלות בשפה האנגלית חייבת להיות מילה (האם) בתחילת המשפט שתראה שמדובר בשאלה. 

נלמד כיצד לכתוב ולשאול שאלות בצורה הנכונה בשפה האנגלית ונלמד גם כיצד רושמים שאלות עם הפועל TO-BE 

 

לימוד אנגלית: משפטים שליליים בהווה פשוט עם הפועל to be

בוידיאו קצר זה נלמד על משפטים שלילים עם הפועל to-be .

משפט שלילי הוא משפט שיש בו את המילה לא. באנגלית יש כמה דרכים לומר לא.  

בשיעור זה נתרכז בבניית משפטים שלילים עם המילים am, is are.

לימוד אנגלית-הווה פשוט והפועל to be

בסרטון זה נלמד על הפועל. פועל הוא כל פעולה שאנחנו עושים יכול להיות פיזי או ריגשי. באנגלית תמיד  יהיה פועל במשפט לא משנה אם יש פעולה או אין פעולה במשפט

בשיעור זה נתמקד בפועל TO BE להיות. פועל זה הוא אחד הפעלים הכי חשובים באנגלית .

אנגלית בסיסית שמות הגוף (נושאי משפט)

בסרטון זה נלמד על שמות הגוף.  ישנם 7 כינוי גוף בשפה האנגלית-i,he,she,it,we,they,you.

קורס אנגלית - הפועל to be (המילים am,is,are)

קורס אנגלית: הווה פשוט - הפועל to be (המילים am,is,are) - משפטי מצב

שאלות בזמן הווה פשוט עם הפועל to be

לימוד אנגלית ברשת: שאלות בזמן הווה פשוט עם הפועל to be

הפועל to be

הפועל to be - תרגול ותרגום משפטים רגילים \ חיוביים עם am is are

הווה פשוט באנגלית

 אנגלית: הווה פשוט - הפועל to be (המילים am,is,are) - משפטי מצב

שלב תוכן