שיעור 19- מילת יחס (preposition)

סרטון זה הוא המשך לשיעור מס 18. בשיעור 19 נלמד על פעלי ביטוי נוספים.

בנוסף נלמד על פעלי ביטוי ברי הפרדה - כאלו שניתן להפריד בין הפועל למילת היחס.