לימוד אנגלית מס' 26 - הווה פשוט (present simple)

בסרטון זה נתחיל ללמוד על ההוווה הפשוט והפעול be המשמש לתיאור מצבים.

נלמד מנקודת מבטו של הפועל be כיצד לכתוב נכון שאלה ועל מילת השלילה של הפועל