שיעור13 תואר האופן (adverb)

בסרטון של שיעור מס 13 נלמד על תואר האופן, כיצד לעשות שימוש בתארי אופן.

נלמד גם כיצד שמות אופן יכולים לשמש לשם עריכת השוואות וסופרלטיבים.