לימוד אנגלית שיעור 56 - תחילית (prefix) וסופית (suffix)

בסרטון זה נלמד תחיליות וסופיות. מילים רבות באנגלית מכילות תחיליות וסופיות. תחיליות וסופיות הן קבוצות של אותיות שמתווספות בתחילתן או בסופן של המילים. 

נלמד מה תיפקדן של התחיליות ומהתפקידן של הסופיות במילים. 

הכרת תחיליות וסופיות היא הדרך המהירה להשערת אוצר מילים.  ידיעתן עשוי לסייע בפעינוח מלא או חלקי של מילים במבחנים בהם אוצר המילים נרחב ולא ניתן להסתייע במילון כמו פסיכומטרי ומבחן אמי"ר.