אנגלית בסיסית שמות הגוף (נושאי משפט)

בסרטון זה נלמד על שמות הגוף.  ישנם 7 כינוי גוף בשפה האנגלית-i,he,she,it,we,they,you.

 בכינוי הגוף משתמשים במקום שם של אדם, בעל חיים, צומח או דומם.  

נעבור  על שמות הגוף באנגלית ועל פירושן, מהדברים הבסיסיים ביותר שצריך לדעת בשביל לדבר אנגלית.