לימוד אנגלית שיעור 47 - עבר מושלם פשוט (past perfect simple)

בשיעור מס 47 נלמד על עבר מושלם פשוט. 

העבר המושלם הפשוט נועד בכדי לתאר התרחשויות בעבר תוך הדגשת סדר התרחשותן. התרחשויות המתוארות בעבר המושלם המתמשך מתיחלות ומסתימות בעבר. נלמד על מבני במשפטים הנתונים בזמן זה ועל שימושיו השונים.