לימוד אנגלית שיעור מס' 48 - עבר מושלם מתמשך

בסרט קצר זה של שיעור מס 48 נלמד על העבר המשולם המתמשך. 

העבר המשולם המתמשך נועד בכדי לתאר שתי התרחשויות בעבר תוך הדגשת סדר התרחשותן והתמשכות התרחשות הראשונה. 

נלמד על מבני המשפטים הנתונים בזמן זה ועל שימושיו השונים.