לימוד אנגלית שיעור 50 - משפט תנאי שני

בסרטון של שיעור זה נמשיך ונלמד על משפטי התנאי כמו שלמדנו כבר משפט תנאי מתאר פעולה שתקרה במידה ותנאים מסוימים יתקיימו.

בשיעור זה נתמקד במשפט התנאי השני אשר מכונה "ההוה הלא אמיתי". משפט התנאי השני הוא היפותטי -מתאר תנאי שלו היה מתמלא בהווה האמיתי התוצאה היתה מתרחשת.