לימוד אנגלית שיעור 49 משפט תנאי ראשון

קטע וידאו קצר זה של שיעור מס 49מלמד את הצופה על משפטי תנאי.

באנגלית קיימים ארבעה משפטי תנאי. משפט תנאי מתאר פעולה שתקרה במידה ותנאים מסוימים יתקיימו.

מפשט תנאי מורכב מפסוקית תנאי ופסוקית תוצאה. 

בשיעור זה נתמקד ונלמד על משפט התנאי הראשון המכונה ההווה האמיתי.