לימוד אנגלית: משפטים שליליים בהווה פשוט עם הפועל to be

בוידיאו קצר זה נלמד על משפטים שלילים עם הפועל to-be .

משפט שלילי הוא משפט שיש בו את המילה לא. באנגלית יש כמה דרכים לומר לא.  

בשיעור זה נתרכז בבניית משפטים שלילים עם המילים am, is are.