שיעור 18 - מילת יחס

סרטון מס 18 הוא סרטו המלמד את הצופה על מילות יחס.

ביטויים רבים בשפה האנגלית נעזרים במילות יחס.  נלמד על ביטויים שעושים שימוש במילות יחס ועל פעלים ביטויים  פעלים הנצמדים למילות יחס, לדוגמא - shut up, look down.