שיעור 16 - מילת יחס (preposition)

בסרטון של שיעור מס 15 נלמד על מילת יחס  מהי מילת יחס (preposition), נלמד על המילים in, on ו-at מיקומם במשפט ותפקידן. 

וההבדל האמיתי בין in ל- at.