לימוד אנגלית שיעור 20 - מילת חיבור

סרטון של שיעור מס 20  נלמד מהי מילת חיבור ונלמד שני קשרים נפוצים שמילת חיבור עשויה ליצור - קשר הוספה וקשר ניגוד.