לימוד אנגלית / שיעור29 הווה מתמשך (present progressive)

בסרטון של שיעור מס 29 נמשיך ונלמד על הווה מתמשך.

בהווה המתשמך קיים חוק איות אחד אל הפועל הראשי מתווסף ing לחוק זה יש שלושה חרגים נלמד מהם ואיך לזהות אותם. נלמד גם על צורת הווה הבינוני.