לימוד אנגלית שיעור 53 - פעיל / סביל (passive / active)

בוידיאו קצר זה  נלמד על פעיל וסביל.

פעיל הוא הקול האקטיבי מאפיין משפטים בהם מבצע הפעולה הוא נושא המשפט.

סביל הוא הקול הפאסיבי שמאפיין משפטים בהם הדבר שעליו בוצעה הפעולה הוא נושא המשפט.