לימוד אנגלית: שאלות בזמן הווה פשוט

בסרטון זה נתמקד באיך לשאלות שאלות? ואיך שואלים שאלות עם הפועל to-be.

בעברית כמעט לא משתמשים יותר במילה האם כששואלים שאלה, אך בשפה האנגלית זה שונה בשאלות בשפה האנגלית חייבת להיות מילה (האם) בתחילת המשפט שתראה שמדובר בשאלה. 

נלמד כיצד לכתוב ולשאול שאלות בצורה הנכונה בשפה האנגלית ונלמד גם כיצד רושמים שאלות עם הפועל TO-BE