שיעור 15 - כינוי גוף (pronoun)

סרטון של שיעור 15 מלמד על כינויי גוף שיוכיים, ההבדל בין שני סוגי כינוי הגוף השיוכיים ושמות תואר שיוכיים.