לימוד אנגלית-הווה פשוט והפועל to be

בסרטון זה נלמד על הפועל. פועל הוא כל פעולה שאנחנו עושים יכול להיות פיזי או ריגשי. באנגלית תמיד  יהיה פועל במשפט לא משנה אם יש פעולה או אין פעולה במשפט

בשיעור זה נתמקד בפועל TO BE להיות. פועל זה הוא אחד הפעלים הכי חשובים באנגלית .