לימוד אנגלית: שיעור 54 - דיבור עקיף

בסרטון של שיעור מס 54 נלמד דיבור עקיף.

דיבור ישיר הוא חזרה על דברים שנאמרו תוך שימוש בציטוט המילים המדויקות שנאמרו. דיבור עקיף הוא חזרה על דברים שנאמרו ללא ציטוט וללא שימוש באותן המילים.

כאשר מחליפים בין דיבור ישיר לדיבור עקיף עשויים להתרחש במשפט מס שינויים בכינוי הגוף,בביטויי זמן ומקום ובזמני הפועל. 

נלמד על דיבור עקיף וביטוי זמן ומקום ודיבור עקיף וזמן הפועל .