לימוד אנגלית שיעור 55 - זמן הפועל וזמן

בקטע וידיאו זה של שיעור מס 55 נלמד על זמן הפועל וזמן.

יצירת משפט באנגלית בדיבור או בכתב, תלויה בשימוש נכון בזמן הפעול ביחס לזמן. 

זמן- מסווג התרחשות פעולה או מצב במתוארות על ידי פועל בהתאם לנק' בה חלה התרחשות -בעבר,בהווה או בעתיד. זמן הפועל-מסווג פעלים או כפעלי הווה או כפעלי עבר.